Bài viết được tài trợ
Cảm ơn vì cậu đã xuất hiện trong thanh xuân của tôi. Tôi sẽ không cố gắng quên đi cậu vì đối với tôi đó là kỷ niệm đẹp. Tôi sẽ cất thật kĩ ở một góc nhỏ trong trái tim này. Sau này khi đã trưởng thành sẽ có lúc nhớ lại kí ức đó, "thì ra mình từng yêu một người nhiều đến như vậy"
Cảm ơn vì cậu đã xuất hiện trong thanh xuân của tôi. Tôi sẽ không cố gắng quên đi cậu vì đối với tôi đó là kỷ niệm đẹp. Tôi sẽ cất thật kĩ ở một góc nhỏ trong trái tim này. Sau này khi đã trưởng thành sẽ có lúc nhớ lại kí ức đó, "thì ra mình từng yêu một người nhiều đến như vậy"
Love
3
0 Bình luận 0 Chia sẻ 1470 Lượt xem
Gần đây
Dominican Republic
    Không có dữ liệu để hiển thị