Sngine - Đối tác thiết kế mạng xã hội chính thức của TCSN Việt Nam!

Sngine.com - Đối tác thiết kế mạng xã hội chính thức của TCSN Việt Nam!

 

Google.com.vn - Nhà tài trợ máy chủ tìm kiếm tại Việt Nam!

Google.com.vn - Nhà tài trợ máy chủ tìm kiếm tại Việt Nam!

 

TC Team - Đơn vị cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho người dùng!

TC Team - Đơn vị cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho người dùng!

 

TCG Clouding - Đơn vị cung cấp máy chủ cho TCSN Việt Nam!

 

MoMo - Ví điện tử - Nhà tài trợ giải thưởng cho TCSN Việt Nam!

MoMo - Ví điện tử - Nhà tài trợ giải thưởng cho TCSN Việt Nam!

 

AirPay - Ví điện tử - Nhà tài trợ giải thưởng cho TCSN Việt Nam!

ShopeePay - Ví điện tử - Nhà tài trợ giải thưởng cho TCSN Việt Nam!

 

NgânLượng.vn - Ví điện tử - Nhà tài trợ giải thưởng cho TCSN Việt Nam!

NgânLượng.vn - Ví điện tử - Nhà tài trợ giải thưởng cho TCSN Việt Nam!

 

Lời kết

Thay mặt TC Team xin chân thành cảm ơn các đối tác, nhà tài trợ và nhà đầu tư đã đồng hành cùng TCSN Việt Nam!