Bài viết được tài trợ
Cầm tay anh, dựa vai anh, kề bên anh, nơi này có anh. Gió mang câu tình ca, ngàn ánh sao vụt qua nhẹ ôm lấy em
Lại thêm một món quà nho nhỏ nữa dành tới cho mọi người đâyyy Và nhớ là, món quà to to đang trên đường đến nhoéeeeee
👉🏼 https://www.youtube.com/watch?v=Hrv_p8CJYro 👈🏼
#SonTungMTP #BOMATELA #NoiNayCoAnh #Remix #MTPEntertainment #MTPTalent
🎶🎶 Cầm tay anh, dựa vai anh, kề bên anh, nơi này có anh. Gió mang câu tình ca, ngàn ánh sao vụt qua nhẹ ôm lấy em 🎶🎶 Lại thêm một món quà nho nhỏ nữa dành tới cho mọi người đâyyy 💛💛💛 Và nhớ là, món quà to to đang trên đường đến nhoéeeeee 🦄🌈✨ 👉🏼 https://www.youtube.com/watch?v=Hrv_p8CJYro 👈🏼 #SonTungMTP #BOMATELA #NoiNayCoAnh #Remix #MTPEntertainment #MTPTalent
Cầm tay anh, dựa vai anh, kề bên anh, nơi này có anh. Gió mang câu tình ca, ngàn ánh sao vụt qua nhẹ ôm lấy em
Lại thêm một món quà nho nhỏ nữa dành tới cho mọi người đâyyy Và nhớ là, món quà to to đang trên đường đến nhoéeeeee
👉🏼 https://www.youtube.com/watch?v=Hrv_p8CJYro 👈🏼
#SonTungMTP #BOMATELA #NoiNayCoAnh #Remix #MTPEntertainment #MTPTalent
Love
7
0 Bình luận 0 Chia sẻ 12242 Lượt xem 291931
Gần đây
Finland
    Không có dữ liệu để hiển thị