Bài viết được tài trợ
Cảm ơn cuộc đời vì đã cho chúng ta có cơ hội gặp gỡ nhau. Dù chỉ là ngắn ngủi, nhưng với tớ đã là quý giá lắm rồi.
Cảm ơn cuộc đời vì đã cho chúng ta có cơ hội gặp gỡ nhau. Dù chỉ là ngắn ngủi, nhưng với tớ đã là quý giá lắm rồi.
Love
4
0 Bình luận 0 Chia sẻ 1436 Lượt xem
Gần đây
Guatemala
    Không có dữ liệu để hiển thị