Bài viết được tài trợ
8000000₫ - 15000000₫ / Tháng
Vị trí
Ho Chi Minh City
Loại
Toàn thời gian
Tình trạng
Mở
Điều Hành Viên TCSN là công việc yêu cầu:
+ Quản lý người dùng, bài viết, tiếp nhận báo cáo từ người dùng.
+ Cung cấp huy hiệu xác minh nếu thông tin phù hợp.
+ Quản lý các dịch vụ của TCSN (diễn đàn, phim, trò chơi, và nhiều hơn thế).
> CV xin gửi về [email protected]
Điều Hành Viên TCSN là công việc yêu cầu: + Quản lý người dùng, bài viết, tiếp nhận báo cáo từ người dùng. + Cung cấp huy hiệu xác minh nếu thông tin phù hợp. + Quản lý các dịch vụ của TCSN (diễn đàn, phim, trò chơi, và nhiều hơn thế). > CV xin gửi về [email protected]
Love
Yay
Wow
Angry
16
5 Bình luận 0 Chia sẻ 7514 Lượt xem
Gần đây
Saint Lucia
    Không có dữ liệu để hiển thị