Bài viết được tài trợ
CNXH VÀ NIỀM TIN CỦA NHÂN LOẠI !!
-------------
Chỉ đến khi người ta tận cùng đau khổ vì ăn cái bánh vẽ dân chủ của Mẽo và tây lông mới nhận ra chủ nghĩa Mác, con đường đi lên XHCN, CNCS mới thật sự là khát vọng và đích đến cuối cùng.

Hiển nhiên dành tặng cho những người còn cuồng thứ dân chủ tây lông với ảo tưởng Mẽo sẽ ban phát thiên đường

16 năm hưởng dân chủ Mỹ, quá đủ đầy rồi nên người dân Iraq có cơ sở vật chất (ảnh 2) để tìm đến với CNXH, với lý tưởng của Karl Marx (ảnh 1)!

Hà An Yên
#Chuongbaothuc40
CNXH VÀ NIỀM TIN CỦA NHÂN LOẠI !! ------------- Chỉ đến khi người ta tận cùng đau khổ vì ăn cái bánh vẽ dân chủ của Mẽo và tây lông mới nhận ra chủ nghĩa Mác, con đường đi lên XHCN, CNCS mới thật sự là khát vọng và đích đến cuối cùng. Hiển nhiên dành tặng cho những người còn cuồng thứ dân chủ tây lông với ảo tưởng Mẽo sẽ ban phát thiên đường 16 năm hưởng dân chủ Mỹ, quá đủ đầy rồi nên người dân Iraq có cơ sở vật chất (ảnh 2) để tìm đến với CNXH, với lý tưởng của Karl Marx (ảnh 1)! Hà An Yên #Chuongbaothuc40
Love
Like
Angry
8
2 Bình luận 0 Chia sẻ 1360 Lượt xem
Gần đây
South Sudan
    Không có dữ liệu để hiển thị