Bài viết được tài trợ
LẠI LÀ ĐẶNG HỮU NAM?!
-------------
Ngày 23/10, Đặng Hữu Nam đội lốt linh mục tiếp xúc nhân viên Đại sứ quán Hoa Kỳ ở VN (thực chất là một nhân viên tình báo CIA). Đặng Hữu Nam lợi dụng tôn giáo chống chính quyền nhân dân, bôi nhọ lãnh tụ, xuyên tạc tình hình nhân quyền Việt Nam. Đằng sau Nam là CIA Hoa Kỳ hậu thuẫn.

Qua đây chúng ta càng hiểu hơn bản chấtcủa Hoa Kỳ một mặt hợp tác với nhà nước ta một mặt nuôi dưỡng dung túng bọn phản động trong và ngoài nước nhằm lật đổ chế độ.

Nguyễn Thị Lý
#Chuongbaothuc40
LẠI LÀ ĐẶNG HỮU NAM?! ------------- Ngày 23/10, Đặng Hữu Nam đội lốt linh mục tiếp xúc nhân viên Đại sứ quán Hoa Kỳ ở VN (thực chất là một nhân viên tình báo CIA). Đặng Hữu Nam lợi dụng tôn giáo chống chính quyền nhân dân, bôi nhọ lãnh tụ, xuyên tạc tình hình nhân quyền Việt Nam. Đằng sau Nam là CIA Hoa Kỳ hậu thuẫn. Qua đây chúng ta càng hiểu hơn bản chấtcủa Hoa Kỳ một mặt hợp tác với nhà nước ta một mặt nuôi dưỡng dung túng bọn phản động trong và ngoài nước nhằm lật đổ chế độ. Nguyễn Thị Lý #Chuongbaothuc40
Love
Haha
Sad
Like
8
1 Bình luận 0 Chia sẻ 2427 Lượt xem
Gần đây
Tonga
    Không có dữ liệu để hiển thị